Stichting Restore Justice​


                        foto in opdracht en eigendom van de stichting Restore Justice en auteursrechtelijk beschermd

E​en initiat​ief tot herstel van vertrouwen in de r​echtstaat

Wie zijn wij


Op vrijdag 23 augustus 2016 hebben wij, de initiatiefnemers, de Stichting Restore Justice opgericht:

Wij vormen het bestuur dat bestaat uit oud-gevangenisdirecteuren en een oud-bestuurder van een Tbs-kliniek. Daarnaast kent Restore Justice sympathisanten.

Wij vragen aandacht voor een aantal vermoedelijke ernstige misstanden in de top van Justitie en Veiligheid. Hoewel die misstanden herhaaldelijk door o.a. de bestuursleden met argumenten worden aangekaart bij Parlementsleden, in de media en bij de Minister van Justitie en Veiligheid, worden die misstanden niet serieus onderzocht.

Reacties van de bewindspersonen, en ook hun antwoorden op Kamervragen, zijn ontwijkend, vaag en zonder weerlegging van argumenten. Dit leidt tot wantrouwen in het functioneren van de rechtsstaat.

De stichting Restore Justice wil dat de door haar aangedragen zaken serieus worden onderzocht en geadresseerd met als doel het vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen.

Zo tracht de stichting voldoende steun te verwerven voor een wettelijk burgerinitiatief, dat de Tweede Kamer ertoe verplicht te spreken over de noodzaak van een Parlementaire Enquête naar vermoeden van machtsmisbruik en (ambtelijke) misdrijven gepleegd door topambtenaren en bewindspersonen bij J&V.

Bestuur:

Jacques van Huet, voorzitter

Jos Poelmann, secretaris

Bart Molenkamp, penningmeester

Frans Douw, bestuurslid